Scholen

Advisering

  • Heeft u een hoogbegaafde leerling op school en bent u handelingsverlegen of loopt u vast?
  • Wilt u advies over hoe u uw hoogbegaafde leerling voldoende kan uitdagen of kan werken aan zijn of haar doelen

Wij kunnen u adviseren via Skype, telefoon of ‘live’. Mail of bel ons voor de mogelijkheden en tarieven. (http://www.octopusenschede.nl/wp/contact/)

Schoolpakket

  • Wilt u graag weten hoe ver uw school eigenlijk is als het gaat om Passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafdheid? Wat gaat al goed en in welke dingen kunt u verbeteren?
  • Zou u graag praktische adviezen willen krijgen hoe uw school naar een hoger plan getild kan worden als het gaat om Passend Onderwijs aan deze doelgroep?

In het schoolpakket dat Octopus Enschede aan kan bieden, kunt u kiezen uit verschillende modules. U kunt starten met een screening om een nulmeting te krijgen van uw school. Vervolgens kunt u kiezen voor de adviesmodule. De modules zijn ook los verkrijgbaar. Prijzen zijn aan te vragen.

 

Screening basisschool                 

Uitgebreide screening meer- en hoogbegaafdheid voor de basisschool.

Door deze screening wordt onder de loep genomen hoe de school werkt met compacting, verrijking, eventuele plusklas, hoogbegaafdenbeleid, enz. Aan de hand van enquêtes, observaties, gesprekken en het inkijken van documenten worden conclusies getrokken en deze worden in een eindverslag verwerkt. Zo wordt duidelijk waar er mogelijkheden zijn voor verdere groei in het beleid voor de meer- en hoogbegaafden.


Annegreet heeft als specialist veel kennis in huis wat ze op een prettige manier praktisch toepasbaar maakt voor de school, mede door haar eigen ervaringen als leerkracht.

Annegreet heeft voor CorDeo, 3 scholen gescreend op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Ze heeft per school lesbezoeken gedaan, beleidsstukken gelezen en interviews gehouden. Op basis daarvan heeft ze per school een rapportage aangeleverd. Deze rapportages hebben zowel de school en mij als bestuurder veel inzicht gegeven in hoe we er voor staan als scholen op dit gebied en waar de kansen voor ontwikkeling liggen. Het valt mij daarbij op dat Annegreet als specialist op dit gebied veel kennis in huis heeft wat ze op een prettige manier praktisch toepasbaar maakt voor de school, mede door haar eigen ervaringen als leerkracht. Zowel leerkrachten als leidinggevenden kunnen met haar adviezen verder bouwen aan goed onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen!

Arnoud Messelink, College van Bestuur CorDeo scholen


Advisering                                    

Uitgebreide advisering naar aanleiding van de screening.

Per onderdeel uit de screening worden gerichte en praktische adviezen gegeven waardoor uw school naar een hoger plan kan worden getild. Deze adviezen worden besproken in een gesprek met de school, zodat de adviezen goed aansluiten bij de visie en kwaliteiten van de school. In 4 langere periodes wordt de school begeleid bij de praktische uitvoering van deze adviezen. Aan het eind van deze module heeft uw school het meer- en hoogbegaafdenbeleid voldoende tot goed op orde.

 

Scholing

Na de zomervakantie start het online leersysteem van Octopus, Octopus Academie. Meer informatie op www.octopusacademie.nl

 

Voor de algemene voorwaarden: klik hier