Recensies

Ouders:

Onze dochter komt graag bij Octopus.

Ze vindt het erg leuk omdat je er zoveel dingen mag maken. Ze vindt het ook altijd erg gezellig. De begeleiding is erg aardig en je mag heel veel dingen uitproberen. Ook de andere kinderen die komen vindt ze leuk en interessant. Ze kijkt echt uit naar de Octopus middag en is blij als het eindelijk weer zover is. De open houding van de begeleiding is uitnodigend en kindgericht en ze krijgt antwoord op haar vragen in de vorm van tegenvragen, waardoor ze blijft nadenken waarom, waardoor etc.

Een ouder over de octomiddagen


Annegreet is deskundig op haar vakgebied én sensibel voor de problemen waar een hb/hs kind mee worstelt.

Onze 9 jarige dochter krijgt individuele coaching bij Octopus. Wij hebben hiervoor gekozen omdat ze door hoogbegaafdheid en -sensibiliteit moeite had haar emoties te copen. Ze wist en snapte meer dan ze emotioneel aankon. Annegreet, haar coach, leert haar hoe ze zelf haar gepieker kan stoppen en ombuigen. Onze dochter voelt zich hierdoor zelfverzekerder en blijer.

Een ouder over coaching


Kinderen over de octomiddagen (activiteitenmiddagen):

Ik kan er wat leren, we doen er leuke dingen

Ik vind het leuk dat je dingen kunt maken

Ik vind de begeleiding erg aardig en als je een nieuw idee hebt dan kun je dat ook meestal vragen en geeft de begeleiding goede en leuke tips

Het is er super leuk en je kunt er van alles doen.


Scholen (leerkrachten / IB’ers):

“Annegreet laat in haar manier van spreken merken dat ze deze kinderen een warm hart toedraagt.”

Berthilde Horstman, IB-er, gbs de Fontein in Enschede (adviesgesprek)

“Annegreet is sterk in communicatie en in overleg.”

Annegreet heeft onderzoeken gedaan bij een leerling uit mijn klas, ook heeft ze deze leerling begeleid en geleerd om te leren, na te denken over zichzelf. Mij als collega hield ze op de hoogte. Samen hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden van extra werk en coaching van deze leerling in de klas. Hierin denkt ze realistisch mee.

Annegreet is sterk in communicatie en in overleg. Ook is Annegreet duidelijk in de mogelijkheden die er zijn om aan het werk te gaan met meer- en hoogbegaafden. Ze leert mij als collega veel en zet je zelf aan de werk. Annegreet denkt ook veel mee.

Renate ten Kate, leerkracht, gbs Domino in Den Ham (advisering en begeleiding)

 


“Omdat ze zelf voor de klas heeft gestaan, weet ze ook waar je tegenaan kan lopen in het klassenmanagement en heeft ze bruikbare ideeën hoe je dergelijke problemen op kan lossen.”

Annegreet is bevlogen in haar missie om de meer- , en hoogbegaafden goed in beeld te krijgen en voor hen een goede weg uit te stippelen, samen met ouders en leerkrachten. Ze heeft veel kennis die ze op een prettige, rustige manier deelt. Ze laat merken dat ze de ander begrijpt in de zorgen en onzekerheden die er zijn. Tegelijk is ze adequaat, ze reageert heel snel op vragen en mails. Ze plant gelijk vervolggesprekken en evaluaties. Omdat ze zelf voor de klas heeft gestaan, weet ze ook waar je tegenaan kan lopen in het klassenmanagement en heeft ze bruikbare ideeën hoe je dergelijke problemen op kan lossen. Echt fijn, ik kan op haar bouwen.

Annegreet is voor mij een vraagbaak en de steun in de rug als ik even niet weet hoe ik iets aan moet pakken of weg moet zetten in de organisatie. Ze blijft ook zichzelf steeds ontwikkelen in haar specialisme en dat merken we op school aan de inbreng die ze heeft op studiemiddagen als ze presentaties geeft aan het team of aan de ouders.

Vorige week nog zag ik ouders van een hoogbegaafde jongen opgelucht ademhalen toen bleek wat een mooi programma op tafel lag. Een eigen programma voor hun zoon om in groep 3 te gaan gebruiken voor het lezen en rekenen. “Indrukwekkend!”, zeiden ze. Ze waren van te voren bezorgd maar gingen heel tevreden weg. Deze week kwam Annegreet bij een oudergesprek zitten die ik voerde met ouders. Er waren zorgen over het welbevinden van hun zoon en de keldering van zijn resultaten. Na het gesprek met mij, gingen zij verder praten met Annegreet en bij voorbaat waren ze daar al blij om. Ik zie dan veel vertrouwen in Annegreet bij ouders.

Cornelike van der Beek, leerkracht, gbs de Bron in Enschede (advisering en begeleiding)


Annegreet heeft als specialist veel kennis in huis wat ze op een prettige manier praktisch toepasbaar maakt voor de school, mede door haar eigen ervaringen als leerkracht.

Annegreet heeft voor CorDeo 3 scholen gescreend op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Ze heeft per school lesbezoeken gedaan, beleidsstukken gelezen en interviews gehouden. Op basis daarvan heeft ze per school een rapportage aangeleverd. Deze rapportages hebben zowel de school en mij als bestuurder veel inzicht gegeven in hoe we er voor staan als scholen op dit gebied en waar de kansen voor ontwikkeling liggen. Het valt mij daarbij op dat Annegreet als specialist op dit gebied veel kennis in huis heeft wat ze op een prettige manier praktisch toepasbaar maakt voor de school, mede door haar eigen ervaringen als leerkracht. Zowel leerkrachten als leidinggevenden kunnen met haar adviezen verder bouwen aan goed onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen!

Arnoud Messelink, College van Bestuur CorDeo scholen