Octopus Enschede

Octopus Enschede is een onderdeel van Octopus, Bureau voor Hoogbegaafdheid.

  • Loopt jouw begaafde kind tegen problemen aan?
  • Verveelt hij of zij zich regelmatig en is er behoefte aan ‘peers’?

Als ouder kan je er veel zorgen om hebben als je kind niet goed in zijn/haar vel zit. Het lijkt soms ook wel alsof je er helemaal alleen voor staat, want veel mensen begrijpen niet dat een kind ondanks (of juist dankzij) de hoge intelligentie, veel moeilijkheden ervaart. Je merkt dat het moeilijk is om mensen te vinden die jouw kind begrijpen en daarmee wat jij als ouder doormaakt. Je zou tegelijk zo graag willen dat talenten benut worden en er uit kan komen wat er in zit. Dat belemmeringen en blokkades zoveel mogelijk opgeheven kunnen worden. Maar je weet ook dat je niet alles kunt wegnemen en je kind moet leren met alles om te gaan.

Ik begrijp het. En ik begrijp je kind. Ik help graag! Hoe?

Octopus organiseert speciale middagen waarop begaafde kinderen of jongeren elkaar ontmoeten en naar keuze iets creatiefs kunnen doen, een spelletje, iets bouwen of experimenteren. Voor velen het hoogtepunt in de maand. Bij ons kunnen ze helemaal zichzelf zijn.

Daarnaast bied ik coaching. Voor kinderen of jongeren die wegens hun (hoog)begaafdheid en/of hooggevoeligheid tegen problemen aanlopen zoals angst, piekeren, niet goed in je vel zitten, e.d.. Samen praten we over wat het kind graag zou willen en hoe we dat kunnen bereiken. We denken in kansen en mogelijkheden en zoeken naar positieve gedachten en uitgangspunten. We delen wat we doen met jou als ouder.

Voor scholen hebben we ook een aanbod. Kijk op de betreffende pagina voor meer informatie, of kijk op http://www.octopusbureauvoorhoogbegaafdheid.nlen www.octopusacademie.nl

 

Het gezicht achter Octopus is Annegreet de Graaf. Zij is specialist hoogbegaafdheid. Na jarenlange ervaring in het onderwijs als leerkracht op een basisschool, werkt ze nu met scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen met als doel om de (hoog)begaafde leerling nog meer tot bloei te laten komen en het begrip voor deze leerlingen te vergroten.

Annegreet is bevlogen in haar missie om de meer- , en hoogbegaafden goed in beeld te krijgen en voor hen een goede weg uit te stippelen, samen met ouders en leerkrachten. Ze heeft veel kennis die ze op een prettige, rustige manier deelt. Ze laat merken dat ze de ander begrijpt in de zorgen en onzekerheden die er zijn. Tegelijk is ze adequaat, ze reageert heel snel op vragen en mails. Ze plant gelijk vervolggesprekken en evaluaties. Omdat ze zelf voor de klas heeft gestaan, weet ze ook waar je tegenaan kan lopen in het klassenmanagement en heeft ze bruikbare ideeën hoe je dergelijke problemen op kan lossen.

foto an
Annegreet de Graaf

 

 

Octopus biedt kansen voor:
Ontwikkeling aan
Creatieve en
Talentvolle kinderen in het
Onderwijs en daar buiten, zodat zij
Plezier hebben in het leven, de
Uitdaging krijgen die nodig is en
Studievaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de toekomst