Octopus Enschede wordt Octopus bureau voor hoogbegaafdheid

Na een jaar bezinning heb ik besloten om te stoppen met Octopus Enschede en me met Octopus Bureau voor Hoogbegaafdheid volledig te richten op scholen. Ik ga verder met het begeleiden en adviseren van scholen in hun onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Kijk op www.octopusbureauvoorhoogbegaafdheid.nl voor meer informatie hierover.

Dit betekent dat ik vanaf heden geen coaching, begeleiding en activiteiten meer aanbied voor kinderen en jongeren en geen begeleiding en adviezen meer zal geven aan ouders. Ik heb erg genoten van de afgelopen 5 jaar waarin ik met Octopus Enschede veel kinderen en ouders heb ontmoet en heb mogen helpen. Ik blijf kinderen en ouders helpen binnen mijn eigen scholen, maar met Octopus wil ik me gaan richten op datgene waar ik door mijn ervaring en expertise het beste in ben en waarin ik, door de scholen heen, het beste aan mijn missie kan werken: meer begrip en bloei voor begaafde leerlingen.

Wilt u als ouder graag advies of begeleiding voor uw kind, dan kunt u terecht bij één van mijn collega’s:

Bedankt voor uw vertrouwen en de samenwerking!

Met vriendelijke groeten,

Annegreet de Graaf